Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Άμεση δράση Σάμου _ 100 ή 22730 22100
Α.Τ. Καρλοβασίου ________ 22730 33333
Πυροσβεστική Υπηρεσία ___ 22730 22199
Λιμεναρχείο Σάμου _______ 22730 27318
Λιμεναρχείο Σάμου _______ 22730 27890
Λ.Σ. Καρλοβασίου ________ 22730 32343
Δασική Υπηρεσία Σάμου ___ 22730 27435
Δασική Υπηρ. Καρλοβασιου 22730 32353
Νοσοκομείο Σάμου ________ 22730 83100
Πρώτες βοήθειες Σάμου __ 22730 22222
Πρώτες βοήθ. Καρλοβασίου 22730 32222
Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ ______ 22730 27104
Οδική βοήθ. Express Service 22730 25158
Οδική βοήθ. Interamerican _ 22730 23330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

Ελληνική Αστυνομία – Αστυνομική Δ/νση Σάμου

Διευθυντής _____________ 22730 87311
Υπασπιστής _____________ 22730 87316
Τμήμα Ασφαλείας ________ 22730 87322
Τμήμα Ασφαλείας ________ 22730 87321

Αστυνομικό τμήμα Σάμου

Διοικητής _____________ 22730 27333
Γραμματεία _____________ 22730 87335
Τουριστική Αστυνομία ____ 22730 87344
Τουριστική Αστυνομία_____ 22730 81000

Αστυνομικό τμήμα Καρλοβάσου

Διοικητής _____________ 22730 33333
Γραμματεία _____________ 22730 32444

Αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου

Διοικητής _____________ 22730 61333
Γραμματεία _____________ 22730 61100

Αστυνομικοί σταθμοί Σάμου

Αγ. Κωνσταντίνου _______ 22730 94202
Κοκκαρίου ______________ 22730 92202
Μαραθοκάμπου __________ 22730 31222
Μυτιληνών _____________ 22730 51333
Παγώνδα ______________ 22730 71222
Πύργου ________________ 22730 41000

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 22199
Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 23061
Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 23062
Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 23063

Λιμεναρχείο Σάμου

Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 27318
Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 27890

Λιμενικοί σταθμοί

Καρλοβάσου ____________ 22730 30888
Πυθαγορείου ___________ 22730 61225

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Διεύθυνση Δασών

Προϊστάμενος ___________ 22730 24740
Τηλεφωνικό κέντρο ______ 22730 27435
Δασονομείο Σάμου _______ 22730 28373
Δασονομείο Καρλοβάσου __ 22730 32353

ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Σάμου _____ 22730 83100
Κέντρο άμεσης βοήθειας 22730 22222
Κέντρο υγείας Καρλοβάσου 22730 32222
Κέντρο ψυχικής υγιεινής __ 22730 80953
Πρόληψη & αγωγή υγείας _ 22730 23443
Κέντρο δηλητηριάσεων ___ 210 7793777

Περιφερειακά Ιατρεία

Αγίου Κωνσταντίνου _____ 22730 94207
Βαθέος ________________ 22730 23255
Καλλιθέας ______________ 22730 38222
Κοκκαρίου ______________ 22730 92203
Κοντακαιϊκων ___________ 22730 34062
Λέκκας ________________ 22730 33639
Μαραθοκάμπου __________ 22730 31207
Μυτιληνιών _____________ 22730 51223
Παγώνδα ______________ 22730 71220
Πλατάνου ______________ 22730 39285
Πυθαγορείου ___________ 22730 61111
Πύργου________________ 22730 41001
Χώρα _________________ 22730 91898

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Λιμεναρχείο Σάμου _______ 22730 27318
Λιμενικός σταθ.Καρλοβάσου 2273030888
Λιμενικός σταθ.Πυθαγορείου 2273061225

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου 2273087800
Κρατικός Αερολιμένας Σάμου 2273061222

Γραφείο Συγκοινωνιών ___ 22730 80396

Ολυμπιακή Αεροπορία

Κρατήσεις Θέσεων (κεντρικό) 0801 44444
Κρατήσεις Θέσεων (Σάμου) _ 22730 27237
Εμπορεύματα ___________ 22730 28491
Προϊστάμενος ___________ 22730 28451
Πρακτορείο Αεροδρομίου __ 22730 61219
Πρακτορείο Καρλοβάσου __ 22730 32488
Πρακτορείο Πυθαγορείου __ 22730 61300

Κ.Τ.Ε.Λ. Σάμου __________ 22730 27262

ΤΑΞΙ Σάμου _____________ 22730 28404
ΤΑΞΙ Καρλοβάσου ________ 22730 30777
ΤΑΞΙ Μαραθοκάμπου _____ 22730 31000
ΤΑΞΙ Πυθαγορείου _______ 22730 61450
ΤΑΞΙ Κοκκαρίου _________ 22730 92585
ΤΑΞΙ Χώρας ____________ 22730 91100
ΤΑΞΙ Μυτιληνιών ________ 22730 51400